titel

Er is een groot verschil tussen impulsief werken en God zegene de greep. Eigenlijk zijn ze elkaars tegendeel.

“Impulsief” betekent je impuls volgend. Daartoe moet je dus haarscherp waarnemen wat die impuls behelst. De meest nauwgezette vorm van introspectie is daarvoor nodig. De impuls moet gedetecteerd en blootgelegd nog voor het redekavelend verstand de kans krijgt zich erover te buigen.